STD : 8 MATHS

 STANDARD : 8
MATHEMATICS

ધોરણ : 8 ગણિત 

તમામ પ્રકરણના ઓનલાઇન ટેસ્ટ 

પ્રકરણ : 1.    સંમેય સંખ્યાઓ 

પ્રકરણ :2.   એક ચલ સુરેખ સમીકરણ 

પ્રકરણ : 3.   ચતુષ્કોણની સમજ 

પ્રકરણ : 4.   પ્રાયોગિક ભૂમિતિ 

👉ભાગ : 1 ક્વિઝ

👉ભાગ : 2 ક્વિઝ

👉ભાગ : 3 ક્વિઝ

👉ભાગ : 4 ક્વિઝ

પ્રકરણ : 5.   માહિતીનું નિયમન 

👉ભાગ : 1 ક્વિઝ

👉ભાગ : 2 ક્વિઝ

👉ભાગ : 3 ક્વિઝ

👉ભાગ : 4 ક્વિઝ

👉ભાગ : 5 ક્વિઝ

👉ભાગ : 6 ક્વિઝ

પ્રકરણ : 6.   વર્ગ અને વર્ગમૂળ 

👉ભાગ : 1 ક્વિઝ

👉ભાગ : 2 ક્વિઝ

👉ભાગ : 3 ક્વિઝ

👉ભાગ : 4 ક્વિઝ

પ્રકરણ : 7.   ઘન અને ઘનમૂળ 

પ્રકરણ : 8.   રાશીઓની તુલના

પ્રકરણ : 9.   બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ 

પ્રકરણ :10.  ઘનાકારોનું  પ્રત્યક્ષીકરણ 

પ્રકરણ :11.  માપન 

પ્રકરણ :12.  ઘાત અને ઘાતાંક 

પ્રકરણ :13.  સમપ્રમાણ અને વ્યસ્તપ્રમાણ 

પ્રકરણ :14.  અવયવીકરણ 

પ્રકરણ :15.  આલેખનો પરિચય 

પ્રકરણ :16.  સંખ્યા સાથે રમત

ગમ્મત સાથે જ્ઞાન