દેશની રાજધાની  

GK IN GUJARATI

FREESTUDYGUJARAT.COM

 વિવિધ દેશ અને તેમની  રાજધાની  વિષે અગાઉ ની પરીક્ષા માં પૂછાયેલ  અગત્યના પ્રશ્નો 

1) કેલિફોર્નિયા   2) લંડન   3) ન્યુયોર્ક   4) વોશિગ્ટન ડી.સી

GK IN GUJARATI

યુ.એસ.એ  ની રાજધાની કઈ છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

ANS : વોશિગ્ટન ડી.સી

1) રિયો-ડી-જાનેરો 2)કોપનહેગન  3) હેગ્ટ   4)સ્વિત્ઝરલેન્ડ

GK IN GUJARATI

ડેન્માર્ક ની રાજધાની કઈ છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : કોપનહેગન

1)સારાજેવો   2) બાન્યાતુકા   3) ગ્રેડિસ્કા   4) દુબ્રો વેનિક

GK IN GUJARATI

બોસ્નિયા -હર્ઝ ગોવિનાની રાજધાની કઈ  છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : સારાજેવો

1)શ્રીલંકા   2) નેપાળ   3) બ્રિટન   4) ચીન

GK IN GUJARATI

બેઇજિગ કયા દેશની રાજધાની છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : ચીન 

1) સ્પેન   2) પોર્ટુગલ   3) ઝીમ્બાબ્વે  4) લિબિયા

GK IN GUJARATI

હરારે કયા દેશનું પાટનગર છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : ઝીમ્બાબ્વે 

1)દાર્જીલિંગ   2) થિમ્ફૂ  3) પારો   4) કાઠમંડુ

GK IN GUJARATI

ભૂતાન ની રાજધાની કઈ છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ :થિમ્ફૂ

1) રિયાધ  2) બુલિસ્તાન   3) બકાઉ   4) ટોકિયો

GK IN GUJARATI

સાઉદી અરેબિયાની રાજધાની કઈ છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : રિયાધ

1) ભૂતાન   2) શ્રીલંકા   3) નેપાળ   4) બાંગ્લાદેશ

GK IN GUJARATI

કાઠમંડુ કયા દેશની રાજધાની છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : નેપાળ

1) તહેરાન  2) એથેન્સ  3) બર્લિન   4) બગદાદ

ગ્રીસ ની રાજધાની કઈ છે ?

 ANS : એથેન્સ

GK IN GUJARATI

GK IN GUJARATI

FREESTUDYGUJARAT.COM

દેશ એ તેમની રાજધાની વિષે ક્વિઝ આપો. નીચે કિલક કરી.

GK IN GUJARATI

GK IN GUJARATI

FREESTUDYGUJARAT.COM