Red Section Separator

freestudygujarat.com

National symbols

GK IN GUJARATI

આપના જનરલ નોલેજ માટેઉપયોગી અને અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલ પ્રશ્નો

Red Section Separator

freestudygujarat.com

ભારતના રાષ્ટ્ર ધ્વજ માં સફેદ પટ્ટા માં ચક્ર છે તેનું  નામ શું ?

GK IN GUJARATI

અશોક ચક્ર

Red Section Separator

freestudygujarat.com

ભારતનું રાષ્ટ્રીય " પ્રાણી " તરીકે કયા પ્રાણી ને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે  ?

GK IN GUJARATI

વાઘ 

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

Red Section Separator

freestudygujarat.com

રાષ્ટ્રીય ગાન જન ગણ મન ના કવિ કોણ ?

GK IN GUJARATI

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

freestudygujarat.com

Red Section Separator

ભારત નું રાષ્ટ્રીય " સૂત્ર " જણાવો ?

GK IN GUJARATI

સત્યમેવ જયતે

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

freestudygujarat.com

Red Section Separator

ભારત નું રાષ્ટ્ર ગાન કેટલી સમય મર્યાદા માં પૂર્ણ કરવું જોઈએ ?

GK IN GUJARATI

52 સેકંડ

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

freestudygujarat.com

Red Section Separator

ભારત નું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ કયું ? અને તેણે બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ?

GK IN GUJARATI

વટવૃક્ષ  (વડ )

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

freestudygujarat.com

Red Section Separator

ભારત નો રાષ્ટ્રીય મુદ્રાલેખ કયો છે ?

GK IN GUJARATI

સત્યમેવ જયતે

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

freestudygujarat.com

Red Section Separator

ભારત માં પ્રજાસતાક દિવસ ક્યારે ઉજવામાં આવે છે ?

GK IN GUJARATI

26 જાન્યુઆરી

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

freestudygujarat.com

Red Section Separator

વસંત સંપાદિન પછી નો શરદ સંપાદિન કેટલામાં દિવસે આવે છે ?

GK IN GUJARATI

186 દિવસ 

રાષ્ટ્રીય  પ્રતીકો 

National symbols

Cream Section Separator

freestudygujarat.com

ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો વિશે વધુ જાણવા નીચે કિલક કરો