ભારતના ગુજરાતમાં આવેલ વિવિધ વાવ / કૂવાઓ અને તળાવ / સરોવર  વિષે અગાઉ ની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા અગત્ય ના પ્રશ્નો  

gk in gujarati

Yellow Dots
Yellow Leaf

ગુજરાતમાં આવેલ વાવ , કૂવા , તળાવ અને સરોવર

freestudygujarat. com

પાટણની પ્રસિદ્ધ રાણકી વાવ કોને બાંધવી હતી ? 1) રાણી ઉદયમતી  2) નાયલકા દેવી  3) મીનળ દેવી   4) રાણી રૂડાબાઈ

gk in gujarati

જવાબ : રાણી ઉદયમતી

freestudygujarat. com

અમદાવાદ નું પ્રસિદ્ધ કાંકરિયા તળાવ કયા સુલતાને બંધાવ્યું હતું ? 1) મહેમુદ બેગડા   2) અહમદશાહ -1   3) દાઉદ ખાન   4) કુતુબ્દીનઅહમદશાહ

gk in gujarati

કુતુબ્દીનઅહમદશાહ

freestudygujarat. com

સહસ્ત્રલિંગ તળાવ કોણે બંધાવેલું હતું ? 1) મીનળદેવી   2) અજયપાળ   3) ભીમદેવ પેહલો   4) સિદ્ધરાજ જયસિંહ

gk in gujarati

જવાબ : સિદ્ધરાજ જયસિંહ

સહસ્ત્રલિંગ તળાવ અને રાણકી વાવ સ્મારકો કયા વંશની ઓળખ છે ? 1) મોર્ય વંશ   2) ગુપ્ત વંશ   3) વાઘેલા વંશ   4) સોલંકી વંશ

gk in gujarati

જવાબ : સોલંકી વંશ

freestudygujarat. com

ગુજરાતમાં કર્મા બાઈ નું તળાવ કયા આવેલું છે ? 1) અંબાજી   2) શામળાજી  3) વલસાડ   4) પાટણ

gk in gujarati

જવાબ : શામળાજી

freestudygujarat. com

સમુદ્ર પાણીથી રચતાં સરોવરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ? 1) તળાવ   2) બંધારા   3) લગુન  4) ખાડી

gk in gujarati

જવાબ : લગુન

સુદર્શન તળાવ કોણે બંધાવ્યું હતું ? 1) પુષ્પગુપ્ત  2) સિદ્ધરાજ જયસિંહ   3) મીનળ દેવી   4) રાણી રુડાબાઈ

gk in gujarati

જવાબ : પુષ્પગુપ્ત

કૈલાસ માનસરોવર કયા દેશમાં આવેલું છે ? 1) અફઘાનિસ્તાન  2) ચીન  3) ભારત  4) નેપાળ

gk in gujarati

જવાબ : ચીન

freestudygujarat. com

વિશ્વ નું સૌથી ઊચાઇ પર આવેલું સરોવર કયું છે ? 1) ટિટિકાકા   2) ગ્રેટ બિયર   3) ફયુરોન   4) ઓન્ટેરિયો

gk in gujarati

જવાબ : ટિટિકાકા

freestudygujarat. com

આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતું ભારતનું મીઠા પાણી નું સરોવર લોકટક કયા રાજ્ય માં આવેલું છે ? 1) કેરળ  2) રાજસ્થાન  3) તમિલનાડુ  4) મણિપુર 

gk in gujarati

જવાબ : મણિપુર

freestudygujarat. com

નાગાર્જુન સાગર પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે ? 1) કાવેરી   2) બ્રહ્મપુત્ર   3) કૃષ્ણા   4) ગંગા

gk in gujarati

જવાબ : કૃષ્ણા

freestudygujarat. com

ભારતનું ખારા પાણી નું મોટામાં મોટું સરોવર કયું છે ? 1) દાલ   2) ઢેબર   3) વુલર   4) ચિલ્કા

gk in gujarati

જવાબ : ચિલ્કા

freestudygujarat. com