STD 6 MATHS

 STANDARD 6 MATHEMATICS

ONLINE TEST 

ધોરણ : 6  ગણિત તમામ પ્રકારનોના ઓનલાઈન ટેસ્ટ 

પ્રકરણ  : ૧. સંખ્યા પરિચય

પ્રકરણ  : ૨. પૂર્ણ સંખ્યાઓ 

પ્રકરણ  : 3. સંખ્યા સાથે રમત

👉 ભાગ : 1 ક્વિઝ 

પ્રકરણ  : ૪.ભૂમિતિના પાયાના ખ્યાલો 

પ્રકરણ  : ૫. પાયાના આકારોની સમજૂતી

પ્રકરણ  : ૬.પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ 

પ્રકરણ :૭. અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ 

પ્રકરણ :૮.દશાંશ સંખ્યાઓ

પ્રકરણ :૯. માહિતીનું નિયમન 

પ્રકરણ :૧૦. માપન 

પ્રકરણ :૧૧. બીજ ગણિત 

પ્રકરણ :૧૨. ગુણોત્તર અને પ્રમાણ 

પ્રકરણ :૧૩. સંમિતિ 

પ્રકરણ :૧૪. પ્રાયોગિક ભૂમિતિ