HOME LEARNING VIDEO 20-10-2021: STANDARD 1 TO 8 VIDEO LINK

 તા:20/10/2021 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽

 HOME LEARNING: STANDARD 1 TO 8 VIDEO LINK

HOME LEARNING ALL STANDARD 1 TO 8 VIDEO LINK

હોમલર્નિંગ   Dt.20/10/2021 ના વિડીયો  ધોરણ 1 થી 8

વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી…


✍️ધોરણ-3 પર્યાવરણ

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://youtu.be/3-Y8Cje5c5o

✍️ધોરણ-4 પર્યાવરણ

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://youtu.be/yTNKJfG8_WY

✍️ધોરણ-5 ગણિત

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://youtu.be/yfWRzxUivdU

✍️ધોરણ-6 સામાજિક વિજ્ઞાન-હિન્દી

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://youtu.be/3pp4pEbscHA

✍️ધોરણ-7 ચિત્રકામ-હિન્દી

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://youtu.be/gMYu1N-wPMI

✍️ધોરણ-8 ગણિત-સંસ્કૃત

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://youtu.be/Wg7aYJFdnpQ

Leave a Comment