23 એપ્રિલ વિશ્વ પુસ્તક દિવસ વિષેની ક્વિઝ| 23 April World Book Day Quiz | GUJARATI GK QUIZ

આ પોસ્ટ માં 23 એપ્રિલ વિશ્વ પુસ્તક દિવસ વિષેની ક્વિઝ| 23 April World Book Day Quiz | GUJARATI GK QUIZ મૂકવામાં આવી છે.

જે આપને સ્પર્ધાત્મક  પરીક્ષા માટે ઉપયોગી નીવડશે. 

ટેસ્ટ માં કુલ :   13 પ્રશ્નો છે. 

દરેક પ્રશ્નના : 1 ગુણ છે. 

નીચે શરૂ કરો  બટન પર કિલક કરી ક્વિઝ શરૂ કરો. 

આ  ટેસ્ટ પૂર્ણ કરી નીચે FINISH નું બટન કિલક કરવું  અને  એનું પરિણામ આપને મળશે જેને આપ શેર પણ કરી શકશો. 

આભાર !

 

23 એપ્રિલ વિશ્વ પુસ્તક દિવસ વિષેની ક્વિઝ| 23 April World Book Day Quiz  | GUJARATI GK QUIZ
GUJARATI GK QUIZ

ક્વિઝ : 12

0%
57

23 APRIL WORLD BOOK DAY

1 / 13

23 એપ્રિલને વિશ્વ પુસ્તક અને કોપીરાઈટ દિવસ તરીકે જાહેર કરનાર પ્રથમ સંસ્થા કઈ હતી?

2 / 13

નીચેનામાંથી કયા વર્ષ માટે વિશ્વ પુસ્તક દિવસની થીમ “ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણનો વિકાસ અને પ્રકાશન અને માનવ અધિકારો વચ્ચે જોડાણ” હતી?

3 / 13

વર્ષ 2020 માં, વિશ્વ પુસ્તક અને કોપીરાઈટ દિવસ નિમિત્તે નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ અને કયા FICCI દ્વારા વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું?

4 / 13

નીચેનામાંથી કયા વર્ષ માટે વિશ્વ પુસ્તક દિવસનું સૂત્ર “KL Baca – careing through read” હતું?

5 / 13

પ્રખ્યાત લેખક મિગુએલ ડી સર્વાંટેસ કયા દેશના હતા?

6 / 13

નીચેનામાંથી કયા વર્ષમાં વિશ્વ પુસ્તક દિવસની થીમ છે “વાંચન મારો અધિકાર છે” હતી?

7 / 13

હાલમાં, લગભગ કેટલા દેશોમાં, શિક્ષણવિદો, જાહેર સંસ્થાઓ, વ્યાપારી જૂથો અને ખાનગી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ “વિશ્વ પુસ્તક અને કોપીરાઈટ દિવસ” ઉજવે છે?

8 / 13

નીચેનામાંથી કોને વિશ્વ પુસ્તક અને કોપીરાઈટ દિવસ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે?

9 / 13

નીચેનામાંથી કયા વર્ષમાં 23 એપ્રિલે પ્રથમ વિશ્વ પુસ્તક દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો?

10 / 13

ઈંગ્લેન્ડ અને કયા દેશમાં 3 માર્ચે વિશ્વ પુસ્તક દિવસનું આયોજન કરવામાં આવે છે?

 

11 / 13

નીચેનામાંથી કયા વર્ષ માટે વિશ્વ પુસ્તક દિવસનું સૂત્ર “KL Baca – careing through read” હતું?

12 / 13

પ્રખ્યાત લેખક મિગુએલ ડી સર્વાંટેસ દ્વારા નીચેનામાંથી કયા વર્ષમાં આ દિવસની ઉજવણીનો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો?

13 / 13

નીચેનામાંથી કયા દેશમાં, વર્ષ 1995માં યોજાયેલી યુનેસ્કોની જનરલ એસેમ્બલીએ આ દિવસની ઉજવણી કરવાની જાહેરાત કરી હતી?

Your score is

The average score is 62%

0%

નીચેની વેબ સ્ટોરી વાંચો:

નીચેની ક્વિઝ પણ આપો.

Leave a Comment

ગુજરાતમાં આવેલ વાવ , કૂવા , તળાવ અને સરોવરGK IN GUJARATI INDIAN RAILWAY ભારતીય રેલ્વે GK IN GUJARATI GUJARAT FIRST WOMEN ભારતના હવાઈ મથકો GK IN GUJARATI ગુજરાતના મહેલો ગુજરાતમા આવેલી દૂધ ની ડેરીઓ GAMES IN INDIA ભારતમાં રમાતી રમતો : GK IN GUJARATI ભારતમાં રમાતી રમતો : GAMES IN INDIA GAMES IN INDIA ભારતમાં રમાતી રમતો અને તેના નિયમો : GK IN GUJARATI RULES OF GAMES IN INDIA QUIZ I ભારતમાં રમાતી રમતો વિષે ક્વિઝ